HIGH PERFORMANCE 80W-90

HIGH PERFORMANCE 80W-90 är en a mineralbaserad smörjolja för mekanisk transmission. Den är tillverkad av högkvalitativa solventraffinerade basoljor och särskilda EP-tillsatsmedel.

HIGH PERFORMANCE 80W-90 har utvecklats särskilt för optimal smörjning av så kallade "Limited Slip"- och "Auto-Locking"-hypoidväxlar.

 • Mycket gott oxidationsmotstånd
 • Kraftfull verkan mot slitage, korrosion och skumbildning
 • Låg flytpunkt
 • Mycket goda EP-egenskaper
 • Mycket goda "Limited Slip"-egenskaper

HIGH PERFORMANCE MINERAL SAE 85W-140

HIGH PERFORMANCE MINERAL 85W-140 är en mineralbaserad smörjolja för mekanisk transmission. Den är tillverkad av högkvalitativa solventraffinerade basoljor och särskilda EP-tillsatsmedel.

HIGH PERFORMANCE MINERAL 85W-140 har utvecklats särskilt för optimal smörjning av så kallade "Limited Slip"- och "Auto-Locking"-hypoidväxlar.

 • Mycket gott oxidationsmotstånd
 • Kraftfull verkan mot slitage, korrosion och skumbildning
 • Låg flytpunkt
 • Mycket goda EP-egenskaper
 • Mycket goda "Limited Slip"-egenskaper

SUPER QUADROLUBE 75W SAE 75W

SUPER Q5 75W är en mineralbaserad transmissionsolja för mekanisk transmission, som är tillverkad av högkvalitativa solventraffinerade basoljor och särskilda EP-tillsatsmedel.

SUPER Q5 75W används i hypoiddifferentialer under extremt utsatta förhållanden och bör användas till alla typer av växlar som kräver EP-transmissionsoljor. Innehåller ej additiv som påverkar gulmetaller.

 • Mycket gott oxidationsmotstånd
 • Kraftfull verkan mot slitage, korrosion och skumbildning
 • Låg flytpunkt
 • Mycket goda EP-egenskaper

SYNQUEST FULLY SYNTHETIC SAE 75W-90

SYNQUEST FULLY SYNTHETIC 75W-90 är en helsyntetisk växellådsolja för mekanisk transmission, som är tillverkad av högkvalitativa syntetiska basoljor och särskilda EP-tillsatsmedel.

SYNQUEST FULLY SYNTHETIC 75W-90 används i hypoiddifferentialer under extremt utsatta förhållanden och bör användas till alla typer av växlar som kräver EP-transmissionsoljor. Innehåller ej additiv som påverkar gulmetaller.

 • Mycket gott oxidationsmotstånd
 • Kraftfull verkan mot slitage, korrosion och skumbildning
 • Låg flytpunkt
 • Mycket goda EP-egenskaper
 • Ger god bränsleekonomi
 • Mycket goda ”Limited Slip”-egenskaper

TRACTOR HYDRAULIC FLUID SAE 80W (5W-30)

QUAKER STATE TRACTOR HYDRAULIC FLUID 80W är en modern universalolja för hydraulik och transmission, som är tillverkad av solventraffinerade basoljor och utvalda tillsatsmedel.

Denna UTTO-olja (Universal Tractor Transmission Oil) har utvecklats för hydraulik och transmission i de flesta vanliga traktorer och övrig lantbruksutrustning.

 • Mycket högt och stabilt viskositetsindex
 • Mycket låg flytpunkt
 • Mycket god oxidationsstabilitet
 • Goda EP-egenskaper och slitagemotverkande egenskaper
 • Kan användas i system med "våta" bromsar
 • Mycket goda rost- och korrosionsförebyggande egenskaper

Quakerstate Synquest Fully Synthetic 75W-140 LS

Fullsyntetisk transmissionsolja “Ultimate Vehicle Protection”

QUAKER STATE®FULLY SYNTHETIC SAE 75W-140 GL-5 GEAR LUBRICANT är en termiskt stabil transmissionsolja utvecklad att överträffa de mest krävande kraven rörande personbilar, sportbilar och lättare transportfordons differentialer (inkl.limited slip), manuella transmissioner. Oöverträffatt slitageskydd mot mycket höga tryck. Rekomenderas där förlängda oljebytesintervaller förekommer.

Eftersom endast helsyntetisk basolja används vid tillverkningen erbjuder, QUAKER STATE®FULLY SYNTHETIC SAE 75W-140 GL-5 GEAR LUBRICANT utmärkt prestanda och komfort vid extrema temperaturer- hög som låg- året runt oavsett körsätt och under alla driftsbetingelser.

 • Minskar lager och drev slitage under extrema driftsbetingelser.
 • Skyddar mot extrema temperaturskillnader både höga och låga.
 • Skyddar mot oxidation och skadlia avlagringar.
 • Skyddar mot oljud i limited slip axlar.
 • Skyddar mot rost och korrosion.
 • Minimerar skumning.