BRAKE FLUID HD DOT 4

BRAKE FLUID HD DOT 4 är en bromsvätska som lämpar sig för alla hydrauliska bromssystem med trum- eller skivbromsar, som kräver en bromsvätska av typen SAE J 1703/DOT 4 och där en bromsvätska av typen DOT 4 föreskrivs. Kan användas där Super DOT 4 rekommenderas.

  • Mycket låg flytpunkt
  • Mycket god kompabilitet med tätningar och packningar
  • Begränsar tecken på korrosion
  • Högt viskositetsindex för varierande arbetstemperaturer
  • Hög torr och våt kokpunkt

POWER STEERING FLUID

POWER STEERING FLUID är en specialolja som är baserad på mycket avancerade basoljor och specialtillsatser.

POWER STEERING FLUID används som hydraulmedium i många olika typer av hydrauliska system. Det kan t.ex. vara servosystem, nivelleringssystem, hydraulsystem för pneumatisk fjädring, stötdämpare, hydrostatiska växlar, ABS/ASR- och ASC-system, hydrauliskt styrda kopplingar, elektrohydrauliska styrsystem för nedfällbara tak m.m.

  • Mycket högt viskositetsindex (> 300!), vilket ger en mycket positiv viskositetsutveckling
  • Mycket låg flytpunkt
  • Effektiva antiskumningsegenskaper
  • God kompabilitet med tätningar