Fork Oil 5W, X-tra Light Mineral SAE 5W

Framgaffelolja med multiviskositet.


Fork Oil 5W-20, Light Mineral SAE 5W-20

Framgaffelolja med multiviskositet.


MOTORCYCLE 4-CYCLE MINERAL SAE 50

Enkelgradig mineralolja för både luft- och vattenkylda motorer. JASO MA