Quaker State, En Kvalitets produkt

Tillverkning

Arbetet med att bygga Quaker States goda kvalitetsrykte bottnar i mångåriga traditioner.

Den världsberömda Pennsylvaniakvaliteten i samklang med högklassig produkt- och laboratorieutveckling har givit Quaker States oljor stjärnstatus.

Att som enda oljeleverantör i Sverige lämna motorgaranti för begagnade bilar styrker Quaker States kvalitetsambitioner.

Kvalitet är summan av en helhet. Därför är vi ett grönt företag som arbetar kvalitetsmedvetet med ett kretsloppstänkande som ledstjärna.

Våra förpackningar går att återanvända och vi stöttar aktivt våra återförsäljare i deras miljöarbete.