Vår historia

Historik

Quaker State och staten Pennsylvania hör intimt samman: Quaker State är smeknamn för Pennsylvania och Penn State som staten hette från början och det var i Pennsylvania det hela började.

För mer än 130 år sedan borrade man det allra första hålet för att nå vad man förmodade vara en oljereservoar. Platsen var Oil Creek där indianerna tidigare hade funnit olja från en naturlig källa. Överste Edvin Drake var den som ledde projektet. Man fann olja på ca 20 meters djup och hålet gav ca 1 000 liter per dag, oron blev stor över att det kom så mycket olja, eftersom man inte trodde sig kunna bli av med den.

Men oljefebern bröt ut strax därefter …

De första förbrukarna av Quaker States produkter var kolgruvorna i västra Pennsylvania. Produkterna som levererades var fotogen för lampor och olja för smörjning av glidlager och ångmaskiner, året var 1859.

Omkring sekelskiftet kom så de "hästlösa" vagnarna in på arenan. Quaker State började intressera sig för smörjning av dessa vagnar genom att tillverka olja för förbränningsmotorer och för smörjning av transmissioner, länkar och leder.

En teknisk ledare vid ett av raffinaderierna lyckades omkring år 1903 arbeta fram en helt ny process för att erhålla en mer termisk stabil smörjolja. Härigenom kom man hos Quaker State att intensivare studera problematiken vid smörjning av motorer. Om än historiska data är oklara, innebar denna process tillkomsten av den första verkliga motoroljan - en produkt som raffinerats för smörjning av bilmotorer.

År 1913 blev detta starten till sammanslagningen av 19 mindre företag till Quaker State Oil Refining Corporation.

Quaker State har sedan dess arbetat med intensiv forskning för att få fram produkter för en fortsatt förbättrad motorsmörjning.


Quaker States utvinning av råolja

Inom den geografiska sektor som består av staterna Pennsylvania, Ohio, New York och West Virginia kom för många miljoner år sedan den oljebädd till, som benämnes "Pennsylvania Grade Crude".

Inom detta crudeområde finns Quaker State ägda oljekällor, men också ett tusental s k oljefarmare som pumpar upp råolja för leverans till Quaker State.

Huvudprodukterna är idag Quaker State 5W-30, 10W-40 samt 15W-40. Produktsortimentet innehåller även växellådsoljor, industrioljor och bilkemprodukter.


Quaker States marknadsutveckling

Standard Oil Company (nuvarande Exxon) blev Quaker States exklusiva försäljningsagent i Amerikas mellanvästern 1936. Detta innebar att Quaker State var det enda märket som erbjöds inom Standard Oils bensinstationsnät över hela USA. Under 30- talet kom slogans som "Quaker State Your Car" och introduktionen av marknadens första motorgaranti.

Under 40 & 50 - talen introducerades "High Detergency Oils och Stabilized Motor Oil Line". Marknadsandelarna växte samtidigt för oljemärkesföretagen s k branded oils, i takt med att bensinbolagsoljorna tappade marknadsandelar.

På 60 & 70 - talen förstärktes trenden genom Quaker States kampanj "the champagne of motor oils" och år 1984 var Quaker State först i USA med att leverera oljorna i plastförpackningar, vilket blev en succé. Plastförpackningsidén utvecklades när färgen ändrades från vit till grön, vilket möjliggjorde användningen av mer än 30% återvunnen miljövänlig plast.

Quake State är idag ett av det största oljemärkena på den automativa marknaden i Nordamerika (USA, Kanada och Mexico). I USA används uttrycket "the big five" ofta. Det refererar till de största aktörerna som är: Quaker State, Pennzoil, Havoline, Castrol och Valvoline.

Oljemärkesaktörerna arbetar på en enorm marknad med över 175 miljoner bilar. De flesta säljer även direkt via s k snabboljebytarstationer eller Quick/ Fast Lubes. Quaker State har över 500 stycken Quick Lube enheter i USA som servar en snabbt växande "non - car - market"' d v s 4x4 - bilar, vans och sportbilar. På märkessidan är Quaker State det enda oljemärket som erbjuder skriftlig motorgaranti i 400 000 km eller 10 år till både nya och begagnade bilar.