MULTI-PURPOSE GREASE & WHEEL BEARING LUBRICANT

MULTI-PURPOSE GREASE & WHEEL BEARING är ett mycket värmestabilt och vattentåligt EP-fett. Klarar höga varvtal och hög temperatur utan att förlora stabilitet eller oxideras och har ett mycket brett användningsområde. Produkten har också extremt goda lågtemperaturegenskaper.

Användningsområden
Multi-Purpose Grease & Wheel Bearing används som universalfett och problemlösare, särskilt där höga temperaturer och kraftiga vibrationer förekommer. Ett typisk sådan applicering är som hjullagerfett där skivbromsar ger förhöjd temperatur, eller som lagerfett i småmotorer där höga varvtal och hög temperatur ställer stora krav på smörjfettet. God vidhäftning och gott rostskydd.